RODO

Jesteśmy gotowi na RODO! Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych.  W Łap-pol świadczymy usługi oparte na zaufaniu – nasi Klienci mogą mieć pewność, że ich dane są przetwarzane w bezpieczny sposób.  Zależy nam na przejrzystości działań, dlatego w związku z wchodzącym w życie rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych (RODO) pragniemy dopełnić obowiązku informacyjnego i poinformować Cię, o tym że zgodnie z art. 13 RODO:  

Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem danych jest P.H.P. Łap-pol Łapot Bogdan (dalej oznaczony jako: Łap-pol), z siedzibą w Karczewie, przy ulicy Karczówek 24a, 05-480 Karczew, NIP: 532-000-45-16.  Kontakt tel: +48 607 558 325, email: admin@lap-pol.pl


Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Z administratorem danych podanych przez Użytkownika na platformie można się skontaktować poprzez adres email: admin@lap-pol.pl


We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz też napisać do wyznaczonego przez nas inspektora ochrony danych osobowych na adres e-mail: admin@lap-pol.pl lub adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych P.H.P. Łap-pol Łapot Bogdan, z siedzibą w Karczewie, przy ulicy Karczówek 24a, 05-480 Karczew  


Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?
Twoje dane mogą być wykorzystane w ramach:
- realizacji obsługi zakupów i sprzedaży, a w związku z tym realizacji dostaw i płatności - podstawą prawną przetwarzania jest zawierana umowa;
- w celu utrzymywania relacji z partnerami biznesowymi, marketingu produktów i usług Łap-pol ,w tym w celach analitycznych – podstawą prawną przetwarzania jest udzielona przez Ciebie zgoda;
- wysyłki newslettera, oraz aktualizacji oferty - podstawą prawną przetwarzania jest udzielona przez Ciebie zgoda;
- utworzenia konta na platformie - podstawą prawną przetwarzania jest udzielona przez Ciebie zgoda.  

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów.  


Okres przechowywania:
Firma nie będzie przechowywała Państwa danych osobowych dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem.  

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
W zależności od podstawy prawnej przetwarzania, Twoje dane osobowe będą przechowywane:
- na podstawie udzielonej zgody nie dłużej niż do momentu wycofania przez Ciebie zgody.
- na podstawie zawartej umowy – 10 lat (zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego regulującymi termin przedawnienia roszczeń majątkowych).  


Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?
Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Twój wniosek administrator dostarczy Ci kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Przysługuje Tobie również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw skontaktuj się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.  


Kto może być odbiorcą Twoich danych?
Twoje dane osobowe udostępniamy tylko tym podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, abyśmy mogli zagwarantować wysoką jakość obsługi. Dane przetwarzane są na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora. Nie udostępniamy żadnym podmiotom zewnętrznym Twoich danych na użytek własny – jedynie do realizacji naszych usług. Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają dane osobowe naszych użytkowników zapewniają bezpieczeństwo danych i wypełniają wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, będą to upoważnieni pracownicy administratora oraz zleceniobiorcy świadczący na rzecz administratora usługi logistyczne, zarządcze, księgowe, marketingowe, IT oraz prawne.  

Nasza zaktualizowaną Politykę Ochrony Prywatności możesz znaleźć TUTAJ.

Skontaktuj się z nami lub
zgłoś problem tutaj

e-mail:
napisz do nas

telefon:
607 558 325
pixel